BENDRABUTIS » VEIKLA

KONKURSAS "MŪSŲ SPARNUOČIAI"
KONKURSAS

    Kovo mėnesį bendrabučio I grupės auklėtinės Austėja ir Vaida dalyvavo Klaipėdos „Medeinės“ mokyklos organizuotoje respublikinėje parodoje-konkurse „Mūsų sparnuočiai“.

   Konkursas sujungė visas Lietuvos mokyklas, ugdančias moksleivius, turinčius specialiųjų ugdymo(si) poreikių. Iš 115 dalyvių, suskirstytų į 6 grupes, mergaitės savo grupėje laimėjo III vietą. 

                                                                             Vyr.auklėtoja Gražina Kurmienė