BENDRABUTIS » VEIKLA

POPIETĖ "MENU MĮSLĘ KETURGYSLĘ"
POPIETĖ

Spalio 24 d. II grupės auklėtojos Regina ir Kristina sukvietė visus bendrabutyje gyvenančius specialiojo ugdymo centro mokinius į aktų salėje vykusią smagią popietę „Menu mįslę keturgyslę“.

Po trumpos įžangos apie grupės buvo pakviestos pristatyti namų darbus. Pirmiausia po mįslę uždavė renginio vedėjoms, vėliau – po dvi mįsles kitoms grupėms. Ir auklėtojos, ir vaikai puikiai susidorojo su užduotimis.

Kitas šventės etapas – Reginos ir Kristinos paruoštos užduotys. Iš pradžių I ir II grupėms (o vyresnieji žaidė žaidimą su kepurėmis), vėliau – III ir IV grupėms (mažieji tuo tarpu pakviesti į ratelį).

Pamiklinus kūną ir smegenis, II grupės vaikai uždavė draugams keletą dainuojamųjų ir suvaidinamų mįslių. Sėdintieji salėje turėjo ne tik jų klausytis ir žiūrėti, bet ir įminti. Jie užduotis įveikė su auklėtojų ir auklyčių pagalba.

O auklėtojoms ir kitiems darbuotojams vaikų pagalbos prireikė sekančiame etape, skirtame suaugusiesiems. Jie irgi gavo po mįslę, o šios lengvos nebuvo...

Šventė baigėsi dalyvių apdovanojimais ir smagia diskoteka, kurioje taip pat buvo galima pelnyti prizų.

 

Auklėtojos Regina ir Kristina