DOKUMENTAI » PROJEKTAI

PASIRAŠYTA PROJEKTO

Plungės specialiojo ugdymo centras bei viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra 2021 balandžio 23 d. pasirašė Projekto finansavimo sutartį ir pradėjo įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų bendrai finansuojamą projektą „Paslaugų centro vaikams įkūrimas Plungės mieste“

plačiau
PROJEKTO

Plungės specialioji mokykla (dabar Plungės specialiojo ugdymo centras) dalyvauja Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro  įgyvendinamame projekte „Specialiųjų mokyklų pertvarka, metodinių centrų steigimas“.

plačiau