FOTOGALERIJA » 2017-2018 m.m.

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS RENGINYS
SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS RENGINYS

   Patyčios ir smurtas yra vienos iš skaudžiausių mūsų visuomenės žaizdų. Su tokiais reiškiniais kiekvienas žmogus rizikuoja susidurti visur - gatvėje, namuose, viešose įstaigose, kartais net politikoje. Ypač skaudu, kad nuo smurto ir patyčių keliamo fizinio ir psichologinio skausmo visuomenė niekaip nesugeba apsaugoti savo jautriausių ir pažeidžiamiausių narių - vaikų.

   Pastaraisiais metais visose mokyklose, kitose ugdymo įstaigose vykdomos švietimo ministerijos rekomenduotos smurto ir patyčių prevencijos programos, tokios, kaip „Zipio draugai“, ,, Obuolio draugai”, ,,Paauglystės kryžkelės" ir kt.

Plungės specialiojo ugdymo centras, taip pat yra ugdymo įstaiga, kurioje rūpinamasi kiekvieno ugdytinio fiziniu ir psichiniu saugumu. Čia taip pat vykdoma švietimo ministerijos rekomenduota programa ,, Obuolio draugai” 1-4kl., 5-6kl. Bei  rengiamos savaitės prieš patyčias. Jau tapo tradicija, kad kiekvienais metais mokykloje apsilanko policijos pareigūnas, kuris supažindina vaikus su savo darbo specifika, aiškina, kada galime tikėtis policijos darbuotojų pagalbos, vykdo įvairias prevencines programas.

   Šių mokslo metų vasario 1 dieną ugdymo centre apsilankė PK VTS prevencijos poskyrio vyresnioji specialistė Vida Žilinskienė. Ji bendravo su centro ugdytiniais pagal programą ,,Smurto ir patyčių atpažinimas mokykloje". Vaikai žiūrėjo mokomuosius filmukus, kur dar kartą susitiko su jau pažįstamu draugu šuneliu Amsiu. Amsis vėl priminė vaikams, kaip reikia saugiai, tinkamai elgtis namie, klasėje, su draugais ir gatvėje. Ugdytiniai noriai ir aktyviai dalyvavo pokalbyje, ieškojo išeičių iš filmukuose matytų skaudžių situacijų, sužinojo apie naujas nepilnamečiams taikomas žalingų įpročių prevencijos priemones. Atsisveikinę su policijos pareigūne, vaikai nepamiršo jos pažado pavasarį atvykti su taip vaikų mylimu keturkoju pareigūnu, policijos šunimi, kuris jau ne pirmą kartą žadėjo vaikams parodyti, ką sugeba ir moka. Renginyje patirtais įspūdžiais vaikai dalinosi klasėje su savo pedagogais ir klasės draugais.

 

Socialinė pedagogė Violeta Budriuvienė