FOTOGALERIJA » 2017-2018 m.m.

VIZITAS Į PLUNGĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRĄ
VIZITAS Į PLUNGĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRĄ

Vasario 6 d. socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokiniai su mokytojomis lankėsi Plungės socialinių paslaugų centre, kur maloniai pabendravome su centro darbuotojomis, lankytojais. Lankėmės užimtumo kabinetuose (siuvimo, audimo, keramikos, dailės ir darbelių, muzikos). Džiugu, kad ir mūsų buvę mokiniai ten rado mėgiamų užsiėmimų. Norintieji kineziterapijos kabinete išbandė bėgimo takelius, dviratį, keramikos kabinete minkė molį, audimo kabinete bandė austi. Nustebino dirbinių gausa ir įvairovė: austi įvairiaspalviai kiliminiai takai, išradingi keramikos dirbiniai bei paveikslai, atlikti įvairia technika. Visi kūriniai - nepaprasto kruopštumo, ištvermės ir kantrybės reikalaujantys darbai. Už nuoširdų, dalykišką bendravimą dėkojame užimtumo specialistėms. Likome sužavėti centro veikla.

Grįžę dalinomės patirtais įspūdžiais. Daugelis jaunuolių norėtų mokytis patrauklių amatų, plėsti akiratį, patirti tarpusavio bendravimo džiaugsmą.

                                                      

Mokytojos  Rima Mackevičienė, Rima Bagdonavičiūtė