FOTOGALERIJA » 2018-2019 m.m.

BETT 2019
BETT 2019

   Sausio 22-26 dienomis Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, 28 atstovams iš specialiųjų ugdymo įstaigų ir pedagoginių psichologinių tarnybų, organizavo tarptautinį mokomąjį vizitą į Londoną (BETT 2019) parodą ir specialiąją mokyklą "Swiss Cottage school". Londone vyko viena didžiausių ugdymo technologijų ir inovacijų parodų pasaulyje, kurioje dalyvavo Plungės specialiojo ugdymo centro direktorius Rimantas Gentvilas ir logopedė Kamilė Kundrotaitė-Astreikienė.

   Į BETT parodą kasmet atvyksta pedagogai ir mokymo(si) technologijų gamintojai iš visos Europos ir pasaulio. Parodoje Plungės specialiojo ugdymo centro atstovai turėjo puikią galimybę pasisemti naujų idėjų, pamatyti ir praktiškai išbandyti įvairias, inovatyvias mokymo(si) priemones. Edukacinių seminarų metu teko susipažinti su robotais, interaktyviais ekranais, virtualiosios realybės akiniais, specialiųjų mokymo priemonių rengimo technologijomis, įvairiomis ugdymo(si) sukurtomis programomis, internetiniais portalais,  kurių pagalba dirbantieji švietimo srityje gali ugdymo procesą sukurti patrauklesniu bei kokybiškesniu jaunajai kartai, padidinti mokinių mokymo(si) motyvaciją.

   Dalyvaudami BETT parodoje įsitikinome, kad naujosios technologijos sparčiai žengia į priekį ir kryptingai naudojamos IKT turi teigiamą poveikį ugdymo(si) procesui.

   Lankydamiesi Londono specialiojoje mokykloje "Swiss Cottage school" susipažinome su britų specialiojo ugdymo(si) švietimo sistema. „Swiss Cottage school" vaikams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokymo programoje pagrindinis dėmesys skiriamas bendravimo, pažinimo, nepriklausomybės, fizinio tobulėjimo ir saviugdos pagrindinių įgūdžių ugdymui, visiems perkeliamiems įgūdžiams, kurie suteikia vaikams ir jaunimui gyvenimą už mokyklos ribų.

   Pozityvus Didžiosios Britanijos valstybės požiūris į specialųjį ugdymą, pagalbos šeimai modelis, glaudus mokyklos ir tėvų bendradarbiavimas, aukšta specialistų kvalifikacija sudaro optimalias sąlygas šių vaikų ugdymui.

 

Mokytoja Kamilė Kundrotaitė - Astreikienė