FOTOGALERIJA » 2018-2019 m.m.

VĖL KELIONĖN
VĖL KELIONĖN

   Lapkričio 22-os rytą geltonas autobusėlis išriedėjo iš Plungės specialiojo ugdymo centro kiemo. Tai 5, 7 ir 6, 8 spec. klasių mokiniai, lydimi mokytojų Kristinos ir Rūtos bei jų padėjėjų Ingos ir Silvijos, išskubėjo į Žemaitės memorialinį muziejų. Ten laukė edukacinė programa ,,Žemaičių kulinarinis paveldas“. Mokiniai apžiūrėjo muziejaus ekspoziciją: domėjosi ,,papunėlio ir mamunėlės rakandais“, liaudies menininko S. Riaubos gyvenimu. Čia tiek įdomybių!...

   Grįžusius trobon, pasitiko besišypsanti gaspadinė (muziejaus darbuotoja). Ant stalo garavo karštos bulvės, nosį maloniai kuteno spirgutės kvapas, burnon prašyte prašėsi kastinys. Tai bent vaišės! Užduotis irgi neįprasta: bulves lupti patiems, valgyti mediniais stalo įrankiais. Pasistiprinus laukė nauja veikla - sviesto sukimas. Kiek atsirado savanorių!.. Todėl, neilgai trukus, sviestukas pūpsojo lėkštėj. Laikas neprailgo bet metas namo. Išvykdami dėkojome už nuoširdų priėmimą. Smagi viešnagė. Dar ilgai netilo kalbos, tiek daug buvo įspūdžių.

Mokyt. R. Arbuzova