FOTOGALERIJA » 2019-2020 m.m.

CIVILINĖS SAUGOS FUNKCINĖS PRATYBOS
CIVILINĖS SAUGOS FUNKCINĖS PRATYBOS

   2019 m. lapkričio 29 dieną Plungės specialiojo ugdymo centre vyko civilinės saugos funkcinės pratybos. Jų tikslas – praktiškai atlikti mokinių bei mokyklos darbuotojų evakuaciją, mokyti mokyklos bendruomenę kaip elgtis mokykloje kilus gaisrui ar esant kitoms ekstremalioms situacijoms. Nuskambėjus pavojaus signalui, centro mokiniai, lydimi pedagogų ir kitų įstaigos darbuotojų, saugiai išėjo iš pastato į evakuacijos plane numatytą įstaigos teritorijos vietą. Pratybos buvo naudingos ne tik mokiniams, bet ir visam mokyklos personalui, dar kartą visiems primindamos civilinės saugos žinias bei kaip reikia elgtis evakuacijos metu.