FOTOGALERIJA » 2019-2020 m.m.

PAMINĖTA TARPTAUTINĖ ŽMONIŲ SU NEGALIA DIENA
PAMINĖTA TARPTAUTINĖ ŽMONIŲ SU NEGALIA DIENA

   Gruodžio 3-ąją minima Tarptautinė žmonių su negalia diena. Ta proga, gruodžio 1-ąją Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios už neįgaliuosius, jų globėjus, šeimos narius ir Plungės "LIONS" klubo narių organizuojamas šventinis koncertas.

   Šią dieną visuomenė supažindinama su neįgaliųjų žmonių problemomis, primena apie žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių visuotinumą, nedalomumą, tarpusavio priklausomumą ir ryšį bei būtinybę neįgaliesiems užtikrinti galimybę visapusiškai naudotis šiomis teisėmis ir laisvėmis be diskriminacijos, ką plačiai deklaruoja ir JT Neįgaliųjų teisių konvencija.

   Šv. Mišias už neįgaliuosius aukojo Telšių vyskupas ordinaras Kęstutis Kėvalas ir Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas Vytautas Gedvainis. Mišiose kartu su Šateikių jaunimo bažnytiniu choru „Žiburys“ giedojo ir Plungės specialiojo ugdymo centro auklėtiniai, vadovaujami mokytojos Jurgitos Arlauskienės. Paliesti negalios vaikai savo giesmėmis ir dainomis kvietė džiaugtis tuo, kas yra šalia mūsų - palaikančiu žvilgsniu, šiltu žodžiu, rankos paspaudimu. „Galbūt, tai nėra taip paprasta, tačiau gyventi ir branginti kiekvieną momentą – dvasinės stiprybės simbolis.  Paverskime svajones siekiais, nes kiekvieno iš mūsų, net mažiausias siekis, palieka neišdildomus pėdsakus šalia esantiems“ – pamokslą baigė prasmingais žodžiais vyskupas.

   Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje koncertavo Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos jaunieji atlikėjai ir Plungės specialiojo ugdymo centro mokiniai, pedagogai. K. Kėvalas susirinkusiai bendruomenei dovanojo  akordeono muziką.

   Plungės "LIONS" klubo narys Darius Jankauskas dėkojo vyskupui K. Kėvalui, klebonui V. Gedvainiui ir visai bendruomenei už nuoširdų, supratingą, įkvepiantį renginį. Šventės dalyviai buvo apdovanoti bažnyčioje aidinčiais, šiltais plojimais ir saldžiomis dovanomis.