FOTOGALERIJA » 2020-2021 m.m.

VYTAUTO MAČERNIO METAI
VYTAUTO MAČERNIO METAI

   2021-ieji Lietuvoje yra paskelbti poeto Vytauto Mačernio metais. Todėl Plungės Specialiojo ugdymo centro 9-10 spec. klasės mokiniai su mokytojomis Kamile Kundrotaite-Astreikiene ir Loreta Kerpauskiene aplankė poeto Vytauto Mačernio gimtinę Šarnelę, jo vardo muziejų Žemaičių Kalvarijoje.

   Mokiniai muziejuje susipažino su muziejaus ekspozicija – poezijos knygomis, nuotraukomis, dokumentais bei asmeniniais poeto daiktais. Nuvyko į poeto gimtąjį kaimą Šarnelę. Aplankė jo kapą. Pagerbė poetą uždegdami žvakutes ir padėdami gėlių ant poeto kapo. Skambėjo poeto poezija.

   Visos viešnagės metu mus lydėjo vietinis kraštotyros žinovas, geografijos mokytojas Bronius Kleinauskas. Jis papasakojo daug įdomaus apie poetą, jo šeimą, draugus.

   Mokiniai sužinojo, kad Vytautas Mačernis kūrė ne tik poeziją, bet taip pat mėgo prozą, rašė straipsnius apie literatūrą, daug užsirašinėjo, vertė.

   Nors sviedinio skeveldra nutraukė Vytauto Mačernio gyvenimą jam sulaukus vos 23-ejų metų, poetas visuotinai pripažįstamas lietuvių literatūros klasiku, tarp kurių yra bene jauniausias. Jo poezija įveikė laiko išbandymus ir yra gyva iki pat šių dienų.

 

Mokytoja Loreta Kerpauskienė