FOTOGALERIJA » 2021-2022 m.m.

STAŽUOTĖ VOKIETIJOJE
STAŽUOTĖ VOKIETIJOJE

Birželio 6-10 d., Centro direktorė Kamilė Kundrotaitė-Astreikienė ir ugdymo skyriaus vedėja  Ina Knašienė dalyvavo projekte,  finansuojamam Europos socialinio fondo lėšomis ,,Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas” (Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-02-0001), Tarptautiniame kvalifikacijos tobulinimo seminare  -  mokomajame vizite mokymo priemonių parodoje DIDACTA 2022 Vokietijoje, Kelno mieste.