FOTOGALERIJA » 2022-2023 m.m.

INTEGRUOTA VEIKLA "M.K. ČIURLIONIUI - 147"
INTEGRUOTA VEIKLA

Ta proga 7, 8 ir 10 specialiųjų klasių mokiniai dalyvavo integruotoje muzikos ir dailės pamokoje. Išvažiuojamoje pamokoje. Jie, lydimi mokytojų Jurgitos ir Rūtos bei padėjėjų Juditos ir Renatos, vyko į Plungės bažnyčią, kur apžiūrėjo vargonus, kuriais grojo Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, aplankė namą, senosios klebonijos pastatą, kuriame šis didis menininkas gyveno su žmona Sofija Kymantaite Čiurlioniene. Pabuvojo Plungės parke, kur dar paauglystėje , globojamas savo geradarių kunigaikščių Oginskių, mokėsi groti orkestre fleita. Buvo smagu eiti tais pačiais takais, kuriais vaikščiodamas gilų pėdsaką paliko šis kūrėjas - kompozitorius, dailininkas. Mokiniai džiaugėsi nepaprasta pamoka, kupini gražiausių įspūdžių grįžo į ugdymo centrą.

Mokytoja Rūta Arbuzova