LAISVOS DARBO VIETOS

INFORMACIJA APIE ATRANKĄ Į LAISVAS DARBO VIETAS

 

Plungės specialiojo ugdymo centras (adresas: Mendeno g. 4, LT-90143, Plungė, tel. 8 448 71728, 8-686-85255, el.p. specmokykla@plunge.lt) organizuoja atranką į šias laisvas darbo vietas:

 1. Numatomas darbuotojų poreikis ir krūvis:

  1. specialiojo pedagogo darbui su pradinių klasių mokiniais- 1 etatas,

  2. specialiojo pedagogo technologijų mokytojo darbui- 0,3 etato,

  3. psichologo arba psichologo asistento-1 etatas,

  4. muzikinės komunikacijos pedagogo- 0,25 etato.

 2. Atranka bus vykdoma pokalbio metu.
 3. Pokalbis organizuojamas 2019 m. rugpjūčio 27 d. 10.00 val. Plungės specialiojo ugdymo centre, Mendeno g. 4, Plungė, direktoriaus kabinete.
 4. Pretendentas iki pokalbio, vėliausiai pokalbio metu, turi pateikti šių dokumentų originalus:

4.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

4.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

4.3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;

4.4. gyvenimo aprašymą;

4.5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą (jei toks reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje);

4.6. pedagoginių ir psichologinių žinių kursų dokumentą (jei toks reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje);

4.7. muzikinės komunikacijos pedagogui, neturinčiam specialiojo pedagogo kvalifikacijos,  keliamas papildomas reikalavimas, kad jis turėtų ne mažesnę kaip 3 metų darbo su specialiųjų poreikių asmenimis patirtį;

4.8. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

 

Pasiteirauti dėl kitos rūpimos informacijos galima atvykus į centrą darbo valandomis nurodytu adresu arba paskambinus nurodytais telefonais.

 

 

 

Plungės specialiojo ugdymo centro direktorius Rimantas Gentvilas