PROJEKTAI

PROJEKTAS

 Plungės specialiojo ugdymo centras dalyvauja  ES investicijų  projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“.

plačiau
PASIRAŠYTA PROJEKTO

Plungės specialiojo ugdymo centras bei viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra 2021 balandžio 23 d. pasirašė Projekto finansavimo sutartį ir pradėjo įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų bendrai finansuojamą projektą „Paslaugų centro vaikams įkūrimas Plungės mieste“ Nr. 08.1.1-CPVA-K-429-01-0015. Projekto įgyvendinimui skirta 1.932.581,66 Eur Europos Sąjungos socialinio fondo lėšų bei 101.714,83 Eur Plungės rajono savivaldybės lėšų.

plačiau
ERASMUS+ TARPTAUTINIS PROJEKTAS „ KULTŪRINĖ PATIRTIS SKIRTINGOSE ŠALYSE“

Plungės specialiojo ugdymo centras dalyvauja tarpautiniame Erasmus + projekte. Projekto tikslas - susipažinti su kitos šalies kultūra, ugdyti tarpkultūrinius įgūdžius, organizuoti bendras veiklas, kad kiekvienas mokinys patirtų sėkmę, dalintis gerąja patirtimi.

plačiau
PROJEKTO

Plungės specialioji mokykla (dabar Plungės specialiojo ugdymo centras) dalyvauja Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro  įgyvendinamame projekte „Specialiųjų mokyklų pertvarka, metodinių centrų steigimas“. Projekto kodas Nr. VP3-2.2-ŠMM-09-V-01-001. Projektas baigiasi 2015-01-31.

plačiau