ŠVIETIMO PAGALBOS IR KONSULTAVIMO SKYRIUS » VEIKLA

KONFERENCIJA

Konferencija  „Ugdymo įstaigų, sėkmingai įgyvendinančių įtraukiojo ugdymo principus, pozityvios patirties sklaida“

plačiau
Seminaras Mažeikių psichologams - „Mokinių, turinčių autizmo spektro sutrikimų, ugdymo galimybės“

   Spalio 18 dieną Mažeikių metodinio būrelio psichologai lankėsi Plungės specialiojo ugdymo centre.

plačiau
PLUNGĖS SPECIALIOJO UGDYMO CENTRAS ATRINKTAS Į A. SPEKTRO MOKYKLŲ TINKLĄ

Ugdymo plėtotės centras, vykdydamas Valstybinę švietimo strategiją ir įgyvendindamas elgesio ir emocijų bei kitų raidos sutrikimų turinčių vaikų integracijos į švietimo sistemą priemones, atrinko mokyklas į autizmo spektro mokyklų tinklą. Plungės specialiojo ugdymo centras buvo atrinktas į šių mokyklų tinklą.

plačiau
RESPUBLIKINĖ KONFERENCIJA – FESTIVALIS „SAULĖS VAIKAI“

Balandžio 26 d. Plungės SUC mokiniai ir mokytojai dalyvavo respublikinėje konferencijoje – festivalyje „Sulės vaikai“ Jurbarko raj. Smalininkų technologijų ir verslo mokykloje.

plačiau
METODINIS SUSITIKIMAS – SEMINARAS

Balandžio 20 d. Plungės SUC Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriuje lankėsi Pasvalio švietimo įstaigų vadovai, pavaduotojai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai.

plačiau
TARPTAUTINĖ METODINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA „DIEMEDŽIO“ UGDYMO CENTRE

   2018 m. balandžio 9 dieną, „Diemedžio“ ugdymo centre vyko tarptautinė metodinė-praktinė konferencija „Vaiko sėkmė: kokybiškas ugdymas, pagalbos galimybės, pozityvus požiūris“.

plačiau
METODINIS SUSITIKIMAS

Vasario 22 d. Plungės SUC bendrabučio auklėtojai, bendrabučio vedėja, psichologė ir logopedė rinkosi į metodinį susitikimą.

plačiau
PRAKTINIAI MOKYMAI

Vasario 19 d. Plungės SUC vyko praktiniai mokymai „Autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų probleminio elgesio keitimas ir valdymo ypatumai“.

plačiau
AUTIZMAS - LIGA, NUOSPRENDIS AR GYVENIMO BŪDAS?

Š.m. sausio mėnesio Lietuvos sutrikusio intelektos žmonių globos bendrijos kuruojamame žurnale "Viltis" išspausdintas mokytojos metodininkės, specialiosios pedagogės Nijolės Jackūnienės straipsnis "Autizmas - liga, nuosprendis ar gyvenimo būdas".

plačiau
STRAIPSNIS

Š.m. sausio mėnesio Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos kuruojamame žurnale "Viltis" išspausdintas mokytojos metodininkės, specialiosios pedagogės Nijolės Jackūnienės straipsnis "40 metų, atiduotų neįgaliems vaikams".

plačiau