UGDYMAS » Darbo užmokestis ir ataskaitos

2019 METAI

 

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ 2019 M.

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ 2019 M.

2019 METŲ II-OJO KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA

2019 METŲ II-OJO KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2019 METŲ I-OJO KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2019 METŲ I-OJO KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ 2019 M.

 

2018 METAI

 

2018 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA IV KETVIRČIO 2018 M.

IFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ 2018 M.

REIKALINGŲ MAISTO PRODUKTŲ PAGRINDIMO TVARKOS APRAŠAS

 

ATASKAITOS:

III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL 2018 METŲ 3 KETVIRČIO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2018-06-30

BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2018-06-30

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2018-03-31

BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2018-03-31

 

2017 METAI

 

METINĖS ATASKAITOS:

 

TRUMPALAIKĖS MOKĖTINOS SUMOS

PRAĖJUSIO LAIKOTARPIO SEGMENTAI

SEGMENTAI 2017-12-31

PINIGAI 2017-12-31

PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

PAGRINDINĖS VEIKLOS NAUDOS

NEMATERIALUS TURTAS 2017-12-31

KITOS PAJAMOS 2017-12-31

IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI 2017-12-31

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2017-12-31

FINANSINĖS ATASKAITOS 2017-12-31

ILGALAIKIO TURTO VERTĖS PASIKEITIMAS 2017-12-31

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ 2017-12-31

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI 2017-12-31

BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS 2017-12-31

ATSARGOS 2017-12-31


 

ATASKAITOS:

 

BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2017-12-31

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2017-09-30

BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2017-09-30

DARBO UŽMOKESTIS IR ETATAI 2017-09-01

BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2017-06-30

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2017-06-30

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2017-03-31

BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2017-03-31


2017 M. ETATŲ SĄRAŠAS
2016 METAI

 

METINĖS ATASKAITOS:

 

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2016-12-31

ATSARGOS

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2016-12-31

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA 2016-12-31

ILGALAIKIS MATERIALUS TURTAS

IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI

NEMATERIALUS TURTAS

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS METUS GAUTINAS SUMAS

PINIGAI

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 2016-12-31

PRIVALOMAS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS 2016-12-31

SEGMENTAI

TRUMPALAIKĖS MOKĖTINOS SUMOS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2016-12-31


ATASKAITOS:

BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2016-12-31

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2016-09-30

BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS 2016-09-30

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2016-06-30

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2016-06-30

BIUDŽETO VYKDYMAS 2016-03-31

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2016-03-31


2016 M. ETATŲ SĄRAŠAS
 

2015 METAI

 

ATASKAITOS:

 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2015-12-31

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PINIGAI

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

GRYNOJO TURTO POKYČIO ATASKAITA 2015-12-31

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS METUS GAUTINAS SUMAS

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 2015-12-31

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2015-12-31

2015 M. ETATŲ SĄRAŠAS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS I KETVIRČIO

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS II KETVIRČIO

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS III KETVIRČIO