Menu Close

2024 METAI – ŽEMAIČIŲ TARMĖS METAI

Plungės specialiojo ugdymo centre birželio 17 d. įvyko projektinė veikla „2024 metai – žemaičių tarmės metai“. Ją organizavo centro mokytojos: Birutė Kaminskienė, Danutė Ažaneckienė ir Loreta Kerpauskienė.

Į centrą buvo pakviestos žemaitiškos tarmės/kalbos puoselėtojos Adelė Daukantaitė, Romena Zabielienė ir Daiva Rudelytė. Jos vaikus supažindino su žemaitiškų žodžių įvairove, kuri labai skiriasi nuo bendrinės lietuvių kalbos žodžių. Sekė pasakas, mokė žemaitiškų dainelių ir žaidimų. Vaikams patiko įvairios užduotys su kirpimo, spalvinimo elementais.

Adelė Daukantaitė padovanojo savo sukurtas knygeles: „Žaidėmā, pāsakas ė…katėnā“, „Gaidīs  Pīpkė“. Daiva Rudelytė – savo sukurtą knygelę vaikams „Sapnūm miestielis“.

Centro mokytojos suorganizavo vaikams viktoriną, kurioje buvo daug įvairių ir naudingų užduočių bendrinės lietuvių ir žemaičių kalbų palyginimui.

Po pietų centre vyko veiklos antroji dalis, kurią vaikams vedė centro mokytojos Kristina Pilitauskienė, Jurgita Arlauskienė ir Loreta Vaitkutė. Jos vaikus mokė įvairių žaidimų, dainų ir žemaitiškų šokių.

Birželio 19 dieną centro mokiniai tęs pažintį su Žemaitija. Jie aplankys vyskupo Motiejaus Valančiaus tėviškę Nasrėnus Kretingos rajone, kur taip pat vyks įvairios edukacijos.

Organizatorės

Skip to content