Menu Close

Mūsų veikla

Plungės specialiojo ugdymo centre mokosi mokiniai, turintys skirtingų lygių intelekto sutrikimus ir kompleksines negalias.

Centro veiklos tikslai:

  • suteikti pradinio, pagrindinio ir socialinių įgūdžių ugdymo išsilavinimą, sudaryti sąlygas mokytis, lavintis didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių 7-21 m. mokiniams;
  • teikti švietimo specialiąją pagalbą šalies, regiono mokiniams, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų (autizmo spektro sutrikimus).
Skip to content