Menu Close

Paslaugos

MAITINIMAS:

Mokiniai, gyvenantys centro bendrabutyje nemokamai maitinami mokyklos valgykloje.

 

PAVĖŽĖJIMAS:

Mokykliniu autobusiuku yra nemokamai pavežamas kiekvienas mokinys, gyvenantis toliau nei 3 kilometrai nuo Centro.

 

APGYVENDINIMAS CENTRO BENDRABUTYJE:

Centre veikia bendrabutis, kuriame nustatyta tvarka gali gyventi vaikai ir jaunuoliai, neturintys galimybės kiekvieną dieną atvykti į centrą. Į centro bendrabutį mokiniai priimami tėvų, globėjų pageidavimu (pateikus raštišką prašymą centro direktoriui). Mokiniai, gyvenantys centro bendrabutyje, gauna nemokamą nakvynę ir maitinimą.

 

APRŪPINIMAS VADOVĖLIAIS:

Mokiniai, besimokantys  centre yra aprūpinami bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais, mokymo priemonėmis pagal Lietuvos įstatymus, kitus teisės aktus. Reikalinga ugdymo procesui literatūra ir mokymo priemonėmis mokiniai yra aprūpinami nemokamai.

 

 

 

Skip to content