Menu Close

PROJEKTO “SPECIALIŲJŲ MOKYKLŲ PERTVARKA, METODINIŲ CENTRŲ STEIGIMAS” PABAIGA

Plungės specialioji mokykla (dabar Plungės specialiojo ugdymo centras) dalyvauja Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro  įgyvendinamame projekte „Specialiųjų mokyklų pertvarka, metodinių centrų steigimas“. Projekto kodas Nr. VP3-2.2-ŠMM-09-V-01-001. Projektas baigiasi 2015-01-31.

 

Projekto įgyvendinimo metu Centre atliktas pastato dalies kapitalinis remontas, naujai įrengtos trys ugdymo klasės mokiniams, turintiems įvairiapusius raidos sutrikimus (autizmo sutrikimai), aštuoni gyvenamieji kambariai (24 vietos),  kineziterapijos kabinetas, baseinas, du relakso kambariai, seminarų salė; aprūpintas specialiosiomis mokymo priemonėmis, organizacine ir kompiuterine technika, baldais, suteikiant galimybę specialiųjų poreikių turinčius mokinius ugdyti, taikant modernius ugdymo metodus, naudojantis šiuolaikinėmis technologijoms, siekiant užtikrinti kokybišką ir efektyvų ugdymą, švietimo pagalbą įvairiapusių sutrikimų (autizmo sutrikimai) turintiems mokiniams.

 

Centro paskirtis – teikti specialiąją pedagoginę, psichologinę, socialinę pedagoginę švietimo  pagalbą vaikams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų (autizmo spektro) ir konsultavimą asmenims, dirbantiems su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų, jų tėvams (globėjams, rūpintojams).

Skip to content