Menu Close

Centro savivalda

CENTRO SAVIVALDA:

CENTRO TARYBA:
Pirmininkė J. Arlauskienė
Nariai D. Ažaneckienė, K. Mockus, V. Eidukas, S. Kurmienė, R. Mingėlienė, M. Katkus, N. Žilienė, V. Norkienė

DARBO TARYBA:
Pirmininkė S. Kuzmickienė
Nariai O. Kurmė, K. Mockus

TĖVŲ KOMITETAS:
Pirmininkas M. Katkus
Nariai

 

Skip to content