Menu Close

Neformaliojo ugdymo nuostatai

NEFORMALUS ŠVIETIMAS

Neformaliojo švietimo veikla skirta tobulinti mokinių dorinius visuomeninio elgesio, darbinius įgūdžius bei įpročius, formuoti pažintinius interesus, puoselėti tautines tradicijas, ugdyti kūrybinius ir organizacinius gebėjimus, tobulinti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui atsiskleisti, atrasti savo talentus, išbandyti save, skatinti atvirumą ir iniciatyvą, sąmoningumą ir savarankiškumą, padėti asmeniui suprasti kintančią aplinką ir formuotis pasaulėžiūrą.

Ši veikla mokiniams nėra privaloma ir laisvai pasirenkama.

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO TIKSLAI:

  • Kurti tinkamą aplinką, padedančią mokiniams adaptuotis visuomenėje, skatinti ugdytinių kūrybiškumą, meninę saviraišką, fizinį aktyvumą, stiprinant bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.
  • Ugdyti asmens gebėjimą idėjas derinti su žiniomis bei įgūdžiais ir paversti tai kūrybiškais veiksmais nuolat kintančioje aplinkoje.
  •  Prisidėti prie švietimo tikslų įgyvendinimo ir didinti visaverčio ugdymo prieinamumą kuo didesniam ugdytinių skaičiui per įvairių metodikų, priemonių ir teikėjų įvairovę.

 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO KRYPTYS:

  • Meninė  (muzikinė, šokis);
  • Technologinė;
  • Sportinė;
  • Gamta, ekologija.
Skip to content