Menu Close

Pamokų tvarkaraščiai

Pamokų tvarkaraščiai 2022-2023 m.m. I pusmetis

1,2,3 lav. klasės

  1 pamoka

9.00 – 9.45

8.30 – 9.15

2 pamoka

9.55 – 10.40

9.25 – 10.10

3 pamoka

10.50 – 11.35

10.20 – 11.05

4 pamoka

11.55 – 12.40

11.20 – 12.05

5 pamoka

13.00 – 13.45

12.30 – 13.15

Pirmadienis Komunikacinių gebėjimų ugdymas Komunikacinė veikla Pažintinė veikla Meninė veikla (muzika)  
Antradienis Orientacinė veikla Komunikacinė veikla Fizinė veikla Meninė veikla (muzika)  
Trečiadienis Pažintinių gebėjimų ugdymas Orientacinė veikla Fizinė veikla Pažintinė veikla Klasės valandėlė
Ketvirtadienis Dorinis ugdymas (etika) Komunikacinė veikla Orientacinė veikla Pažintinė veikla  
Penktadienis Komunikacinė veikla Komunikacinių gebėjimų ugdymas Meninė veikla (dailė ir technologijos) Meninė veikla (dailė ir technologijos)  

 

7,9 lav. klasės

  1 pamoka

9.00 – 9.45

8.30 – 9.15

2 pamoka

9.55 – 10.40

9.25 – 10.10

3 pamoka

10.50 – 11.35

10.20 – 11.05

4 pamoka

11.55 – 12.40

11.20 – 12.05

5 pamoka

13.00 – 13.45

12.30 – 13.15

Pirmadienis Komunikacinė veikla Pažintinė veikla Meninė veikla (muzika) Fizinė veikla  
Antradienis Orientacinė veikla Komunikacinė veikla Meninė veikla (dailė ir technologijos) Komunikacinė veikla  
Trečiadienis Komunikacinių gebėjimų ugdymas Pažintinė veikla Meninė veikla (muzika) Orientacinė veikla Klasės valandėlė
Ketvirtadienis Pažintinė veikla Komunikacinė veikla Pažintinių gebėjimų ugdymas Dorinis ugdymas (etika)  
Penktadienis Orientacinė veikla Fizinė veikla Meninė veikla (dailė ir technologijos) Komunikacinių gebėjimų ugdymas  

 

1,2,4 spec. klasės

  1 pamoka

9.00 – 9.45

8.30 – 9.15

2 pamoka

9.55 – 10.40

9.25 – 10.10

3 pamoka

10.50 – 11.35

10.20 – 11.05

4 pamoka

11.55 – 12.40

11.20 – 12.05

5 pamoka

13.00 – 13.45

12.30 – 13.15

6 pamoka

13.50 – 14.35

13.20 – 14.05

Pirmadienis Fizinis ugdymas Matematika Lietuvių kalba Šokis Dorinis ugdymas (etika) Individualios ir grupinės konsultacijos
Antradienis Matematika Muzika Lietuvių kalba Lietuvių kalba Pasaulio pažinimas Matematika

(2,4 spec. kl.)

Trečiadienis Lietuvių kalba Lietuvių kalba Fizinis ugdymas Dailė ir technologijos Dailė ir technologijos Klasės valandėlė
Ketvirtadienis Matematika Lietuvių kalba Lietuvių kalba Muzika Lietuvių kalba

(2,4 spec. kl.)

Individualios ir grupinės konsultacijos
Penktadienis Matematika Fizinis ugdymas Lietuvių kalba Pasaulio pažinimas    

 

3 spec. klasės

  1 pamoka

9.00 – 9.45

8.30 – 9.15

2 pamoka

9.55 – 10.40

9.25 – 10.10

3 pamoka

10.50 – 11.35

10.20 – 11.05

4 pamoka

11.55 – 12.40

11.20 – 12.05

5 pamoka

13.00 – 13.45

12.30 – 13.15

6 pamoka

13.50 – 14.35

13.20 – 14.05

Pirmadienis Matematika Lietuvių kalba Pasaulio pažinimas Lietuvių kalba Šokis Individualios ir grupinės konsultacijos
Antradienis Matematika Lietuvių kalba Dailė ir technologijos Lietuvių kalba Fizinis ugdymas Individualios ir grupinės konsultacijos
Trečiadienis Lietuvių kalba Muzika Lietuvių kalba Matematika Dailė ir technologijos Klasės valandėlė
Ketvirtadienis Pasaulio pažinimas Matematika Fizinis ugdymas Lietuvių kalba

 

Muzika Individualios ir grupinės konsultacijos
Penktadienis Matematika

 

Lietuvių kalba Fizinis ugdymas Dorinis ugdymas (etika)    

 

5-6 spec. klasės

  1 pamoka

9.00 – 9.45

8.30 – 9.15

2 pamoka

9.55 – 10.40

9.25 – 10.10

3 pamoka

10.50 – 11.35

10.20 – 11.05

4 pamoka

11.55 – 12.40

11.20 – 12.05

5 pamoka

13.00 – 13.45

12.30 – 13.15

6 pamoka

13.50 – 14.35

13.20 – 14.05

7 pamoka

14.40 – 15.25

14.10 – 14.55

Pirmadienis Muzika Lietuvių kalba ir literatūra Matematika Gamta ir žmogus Fizinis ugdymas Geografija

(6 spec. kl.)

Individualios ir grupinės konsultacijos
Antradienis Lietuvių kalba ir literatūra Matematika Lietuvių kalba ir literatūra Istorija Informacinės technologijos Geografija

(6 spec. kl.)

Žmogaus sauga

(6 spec. kl.)

Trečiadienis Matematika Lietuvių kalba ir literatūra Lietuvių kalba ir literatūra Technologijos (tekstilė) Technologijos (tekstilė) Fizinis ugdymas Klasės valandėlė
Ketvirtadienis Dorinis ugdymas (etika) Istorija Matematika Dailė Technologijos (mityba) Technologijos (mityba) Lietuvių kalba ir literatūra
Penktadienis Gamta ir žmogus Dailė Muzika Fizinis ugdymas      

 

8 spec. klasė

  1 pamoka

9.00 – 9.45

8.30 – 9.15

2 pamoka

9.55 – 10.40

9.25 – 10.10

3 pamoka

10.50 – 11.35

10.20 – 11.05

4 pamoka

11.55 – 12.40

11.20 – 12.05

5 pamoka

13.00 – 13.45

12.30 – 13.15

6 pamoka

13.50 – 14.35

13.20 – 14.05

7 pamoka

14.40 – 15.25

14.10 – 14.55

Pirmadienis Lietuvių kalba ir literatūra Matematika Dailė Istorija Integruotas gamtos mokslas Technologijos (konstrukcinės medžiagos) Technologijos (konstrukcinės medžiagos)
Antradienis Žmogaus sauga Lietuvių kalba ir literatūra Geografija

 

Lietuvių kalba ir literatūra Istorija Dorinis ugdymas (etika) Fizinis ugdymas
Trečiadienis Lietuvių kalba ir literatūra Lietuvių kalba ir literatūra Matematika Muzika Fizinis ugdymas Technologijos (mityba) Technologijos (mityba)
Ketvirtadienis Lietuvių kalba ir literatūra Lietuvių kalba ir literatūra Dailė Matematika

 

Geografija Informacinės technologijos Klasės valandėlė
Penktadienis Matematika Integruotas gamtos mokslas Fizinis ugdymas Muzika      

 

9 spec. klasės

  1 pamoka

9.00 – 9.45

8.30 – 9.15

2 pamoka

9.55 – 10.40

9.25 – 10.10

3 pamoka

10.50 – 11.35

10.20 – 11.05

4 pamoka

11.55 – 12.40

11.20 – 12.05

5 pamoka

13.00 – 13.45

12.30 – 13.15

6 pamoka

13.50 – 14.35

13.20 – 14.05

7 pamoka

14.40 – 15.25

14.10 – 14.55

Pirmadienis Dailė Lietuvių kalba ir literatūra Lietuvių kalba ir literatūra Matematika Geografija Technologijos (mityba) Technologijos (mityba)
Antradienis Istorija Lietuvių kalba ir literatūra Lietuvių kalba ir literatūra Dorinis ugdymas (etika) Integruotas gamtos mokslas Žmogaus sauga Informacinės technologijos
Trečiadienis Pilietiškumo pagrindai Matematika Lietuvių kalba ir literatūra Geografija

 

Fizinis ugdymas Muzika Ekonomika ir verslumas
Ketvirtadienis Matematika Lietuvių kalba ir literatūra Istorija Lietuvių kalba ir literatūra Integruotas gamtos mokslas Muzika Dailė
Penktadienis Fizinis ugdymas Matematika Technologijos (tekstilė ) Technologijos (tekstilė )      

 

7,10 spec. klasės

  1 pamoka

9.00 – 9.45

8.30 – 9.15

2 pamoka

9.55 – 10.40

9.25 – 10.10

3 pamoka

10.50 – 11.35

10.20 – 11.05

4 pamoka

11.55 – 12.40

11.20 – 12.05

5 pamoka

13.00 – 13.45

12.30 – 13.15

6 pamoka

13.50 – 14.35

13.20 – 14.05

7 pamoka

14.40 – 15.25

14.10 – 14.55

Pirmadienis Matematika Dailė Lietuvių kalba ir literatūra Lietuvių kalba ir literatūra Integruotas gamtos mokslas Dorinis ugdymas (etika) Fizinis ugdymas
Antradienis Matematika Lietuvių kalba ir literatūra Muzika Lietuvių kalba ir literatūra Technologijos (mityba) Technologijos (mityba) Dailė
Trečiadienis Lietuvių kalba ir literatūra Integruotas gamtos mokslas Fizinis ugdymas

(7 spec. kl.)

Matematika Istorija Geografija

 

Žmogaus sauga

(10 spec. kl.)

Pilietiškumo pagrindai

(10 spec. kl.)

Ketvirtadienis Geografija Matematika Muzika Istorija Informacinės technologijos Fizinis ugdymas Klasės valandėlė
Penktadienis Lietuvių kalba ir literatūra Lietuvių kalba ir literatūra Technologijos (tekstilė ) Technologijos (tekstilė )      

 

I-III a SĮU klasės

  1 pamoka

9.00 – 9.45

8.30 – 9.15

2 pamoka

9.55 – 10.40

9.25 – 10.10

3 pamoka

10.50 – 11.35

10.20 – 11.05

4 pamoka

11.55 – 12.40

11.20 – 12.05

5 pamoka

13.00 – 13.45

12.30 – 13.15

6 pamoka

13.50 – 14.35

13.20 – 14.05

7 pamoka

14.40 – 15.25

14.10 – 14.55

Pirmadienis Fizinė veikla Meninė veikla (muzika) Projektinė veikla Projektinė veikla Orientacinė veikla    
Antradienis Komunikacinė veikla Praktinė veikla Praktinė veikla Fizinė veikla Informacinės technologijos    
Trečiadienis Orientacinė veikla Komunikacinė veikla Pažintinė veikla Savarankiškumo ugdymo veikla Savarankiškumo ugdymo veikla Klasės valandėlė  
Ketvirtadienis Technologijos (tekstilė ) Technologijos (tekstilė ) Verslumo įgūdžių ugdymas Praktinė veikla Praktinė veikla Savarankiškumo ugdymo veikla

(II-IIIa SĮU kl.)

Savarankiškumo ugdymo veikla (II-IIIa SĮU kl.)
Penktadienis Dorinis ugdymas (etika) Meninė veikla (muzika) Pažintinė veikla Verslumo įgūdžių ugdymas      

 

I-III b SĮU klasės

  1 pamoka

9.00 – 9.45

8.30 – 9.15

2 pamoka

9.55 – 10.40

9.25 – 10.10

3 pamoka

10.50 – 11.35

10.20 – 11.05

4 pamoka

11.55 – 12.40

11.20 – 12.05

5 pamoka

13.00 – 13.45

12.30 – 13.15

6 pamoka

13.50 – 14.35

13.20 – 14.05

7 pamoka

14.40 – 15.25

14.10 – 14.55

Pirmadienis Komunikacinė veikla Pažintinė veikla Fizinė veikla Projektinė veikla Projektinė veikla    
Antradienis Savarankiškumo ugdymo veikla Dorinis ugdymas (etika) Informacinės technologijos Orientacinė veikla Meninė veikla (muzika)    
Trečiadienis Komunikacinė veikla Fizinė veikla Savarankiškumo ugdymo veikla Praktinė veikla Praktinė veikla Klasės valandėlė  
Ketvirtadienis Praktinė veikla Meninis ugdymas Praktinė veikla Orientacinė veikla Pažintinė veikla Savarankiškumo ugdymo veikla

(II-IIIb SĮU kl.)

Savarankiškumo ugdymo veikla (II-IIIbSĮU kl.)
Penktadienis Meninė veikla (muzika) Savarankiškumo ugdymo veikla Savarankiškumo ugdymo veikla Meninis ugdymas      

 

Skip to content