Menu Close

TARPTAUTINIS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO SEMINARAS – MOKOMASIS VIZITAS DANIJOJE

Birželio 5-9 d. Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja, psichologė Gintarė Vičienė dalyvavo mokomajame vizite danij9oje. Vizito metu lankytasi ugdymo įstaigose (Rosenkilde Skole, Frejaskolen, Harloese Skole, Molis), skirtose mokiniams, turintiems autizmo spektro sutrikimų. Šių įstaigų pagrindinis tikslas – parengti mokinius, kuriems diagnozuotas ASS, savarankiškam gyvenimui, ugdymas organizuojamas ir planuojamas atsižvelgiant į kiekvieno mokinio individualius gebėjimus.

Ugdymo įstaigose vyrauja dvi ugdymo programos: akademinė ir socialinių įgūdžių ugdymo programa. Labai plačiai naudojamas struktūruotas ugdymas bei vizualizacija, t.y. TEACHH metodas.

Didžiausią įspūdį paliko Danijos pedagogų požiūris į mokinius, turinčius ypatingų poreikių. Taikoma sistema panaši ir Lietuvoje, tačiau tikėjimas, kad ypatingi vaikai gali daugiau nei geba parodyti vyravo visose ugdymo įstaigose, kuriose buvo lankytasi, būtent pedagogo požiūris ir yra esminis dalykas ypatingų vaikų ugdyme.

 

 

 

Skip to content